GHẾ THƯ GIÃN PAPASAN KHUNG SẮT CÓ ĐÔN VNM169B

2.150.000,0